Dokumenty

 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej przez TU Europa S.A. na okres 01.04.2019 - 31.03.2020

 

Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej przez TU Europa S.A. na okres 01.04.2018 - 31.03.2019

 
 

REGULAMIN „RODO” HOLIDAY EXPERTS Sp. z o.o. z dnia 25/05/2018

HOLIDAY EXPERTS Sp. Z o.o., realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzących w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez HOLIDAY EXPERTS SP. Z O.O.

 

1.        Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest HOLIDAY EXPERTS Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Może Pani/Pan się z nami skontaktować:

§  wysyłając e-mail na adres office@holidayexperts.pl,

§  dzwoniąc pod numer 801 003 185 lub 61 642 92 32 (opłata wg stawek operatora),

§  pisząc na adres naszej siedziby.

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i wykonania usługi turystycznej oraz  w celu przesyłania Pani/Panu  informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy zakupu usługi turystycznej lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tych umów, a w przypadku przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 
3.        Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci krajowi i zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz obowiązków podatkowych.

5.        Zawsze może Pani/Pan poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

1)     w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

3)     w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. w formacie .csv, .xml; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych,

4)     przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.        W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

7.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.